กรุณากรอกข้อมูล
นักศึกษาส่วนภูมิภาค
รหัสนักศึกษา *: 

ศูนย์สอบ จ.นครศรีธรรมราช
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ภาค 2/2560 (เฉพาะวันที่ 31 มี.ค. และ 1 เม.ย. 2561 )
จาก วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็น โรงเรียนจรัสพิชากร
* หมายเหตุ * หมายเลขห้องสอบ แถว และ ที่นั่งสอบ คงเดิมตามตารางสอบ