กรุณากรอกข้อมูล
 
รหัสนักศึกษา (ส่วนกลาง) *: 
 
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ภาค1/2557 LIS1003
วันที่ 1 เช้า จาก 9.30-11.30 เป็น 9.30-10.30
วันที่ 1 บ่าย จาก 14.00-16.00 เป็น 14.00-15.00

- พระภิกษุสามเณร ให้ใช้ห้องสอบเวียงคำ101 (VKB101)
ด้านข้างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง ม.รามฯ 1

- นักศึกษากรณีพิเศษหรือนักศึกษาพิการ ให้ใช้ห้องสอบเวียงคำ101 (VKB101)
ด้านข้างอาคารจอดรถ ม.รามฯ 1

ข้อมูลคณะจัดสอบเอง(ปริญญาตรี - ส่วนกลาง)
ตารางสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาค 1/57 (ส่วนภูมิภาค)