กรุณากรอกข้อมูล
 
รหัสนักศึกษา (ส่วนกลาง) *: 
เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ภาค1/2557 LIS1003
วันที่ 1 เช้า จาก9.30-11.30 เป็น 9.30-10.30
วันที่ 1 บ่าย จาก 14.00-15.00
ข้อมูลคณะจัดสอบเอง(ปริญญาตรี - ส่วนกลาง)
ตารางสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่