ค้นหาตารางสอบไล่รายบุคคล นศ.ปริญญาตรี
กรุณาเลือกสถานทีสอบตามประเภทนักศึกษา
นักศึกษาส่วนกลางคลิกที่นี่
นักศึกษาส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
นักศึกษาส่วนภูมิภาค (อบต.)คลิกที่นี่
นักศึกษาส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้า)คลิกที่นี่