สมัคร RUMAIL
วันนี้นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิก RUmail ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Gmail
รับ-ส่งอีเมล์เต็มที่ ด้วย Mail box ขนาด 25 GB
ใช้งาน Google Apps ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร หรือทำงานร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของนักศึกษา


ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษา